Reklamačný formulár

Internetového obchodu doghousehomes.sk

Adresa pre komunikáciu:  Shane Seator, Rovniankova 15, Bratislava 85102, Slovenská republika

 

Zákazník

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo/ emailová adresa:

 

Reklamovaný tovar/služba

Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:

Názov:

Dátum zakúpenia:

Príslušenstvo:

Popis Závady:

 


Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:

□Výmena tovaru □ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí □ Zľava z kúpnej ceny □Iné..............................................................

V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

V .................................... dňa: …………………                                       

 

............................................

Podpis zákazníka